Skip to content

Koučování se mnou

Jmenuji se Eva Polická a jsem profesionální kouč z Brna. Nabízím individuální koučovací sezení formou osobního setkání, koučink na dálku nebo koučování v přírodě. Můj profesní background je z oblasti vedení lidí, kterou propojuji s prací kouče. Jsem přesvědčena, že koučink není jen současnou módní záležitostí, ale skutečným životním stylem. Koučink nás podporuje v tom, žít život takový, tak jaký bychom chtěli.

Co vás čeká?

Koučování se orientuje na budoucnost a na výsledky, kterých chceme dosáhnout. Budu vám klást vhodné otázky směřující za hranice vědomého myšlení až k hluboko uloženým znalostem, které v sobě každý z nás nosí. Budeme prozkoumávat, co opravdu chcete a jakým způsobem se k vašemu cíli můžete co nejjednodušší cestou dostat. Vše je totiž na vás. Vy sami jste největším expertem na váš život a všechny odpovědi již máte v sobě. Já vám pomůžu je najít – může to znít jako klišé, ale jak často máte čas a prostor se zastavit a upřímně se zamyslet nad tím, co od života, práce či vztahu chcete? Náš rozhovor budou prolínat různé koučovací techniky, které velmi efektivně odkryjí jádro problému a pomohou vám nasměrovat vaše kroky k lepším zítřkům.

Co vás nečeká?

V koučování se nezaměřuji na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou. Nebudu vás poučovat a dávat vám rady, pokud o to sami nepožádáte. Nebudu vás do ničeho lámat, nebudu vás hodnotit, a ani se nebudeme pitvat v minulosti. Neposkytuji psychologické poradenství, avšak koučování může být vhodná forma toho, jak na terapie navázat.

V čem je koučování přínosné a pro koho je vhodné?

Koučink je proces podporující hledání individuálních řešení pro jedince v jím zvolené oblasti. Tento rozvojový nástroj je vhodný pro všechny, kteří se chtějí dostat z bodu A do bodu B, pro ty, kteří jsou připraveni převzít zodpovědnost sami za sebe a aktivně se podílet na svém seberozvoji. Pokud vás zajímá, na čem konkrétně můžeme společně pracovat, uvádím níže několik příkladů (výčet je pouze ilustrativní, záměr vašeho sezení se vždy přizpůsobuje vaším potřebám).

Chcete získat vyšší sebevědomí? Chcete najít vnitřní klid? Chcete zlepšit vaši komunikaci nebo vztahy? Chcete být úspěšnější v práci? Chcete rozvinout svůj business? Chcete nastartovat svoji kariéru? Chcete se naučit nějakou novou dovednost? Chcete učinit nějaké rozhodnutí? Chcete podpořit svoji motivaci?