Stanu se průvodcem vaší životní transformací.

Mojí misí je dovést vás k .., zvýšit kvalitu

Co je koučink?

Podle International Coaching Federation je profesionální koučink trvalý profesionální vztah, který podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich osobním a profesionálním životě. V procesu koučování si klienti prohlubují schopnost učit se, zlepšují svůj výkon a zlepšují kvalitu svého života.

Koučink je orientace na budoucnost.

Je prostředek, jak dosáhnout svého cíle.

Je způsob, jak lépe poznat sám sebe.

Je cesta k sebelásce.

Je metoda, jak si zlepšit život.

Co vás čeká?

Koučování se orientuje na budoucnost a na výsledky, kterých chceme dosáhnout. Budu vám klást vhodné otázky, které vám umožní prozkoumat, co opravdu chcete a jakým způsobem se k vašemu cíli co nejjednodušší cestou dostat. Vše je totiž na vás. Vy sami jste největším expertem na váš život a všechny odpovědi již máte v sobě. Já vám pomůžu je najít – může to znít jako klišé, ale jak často máte čas a prostor se zastavit a upřímně se zamyslet nad tím, co od života, práce či vztahu chcete? Náš rozhovor budou prolínat různé koučovací techniky, které velmi efektivně odkryjí jádro problému a pomohou vám nasměrovat vaše kroky k lepším zítřkům.

Co vás nečeká?

Nebudu vás poučovat a dávat vám rady, pokud o to sami nepožádáte. Nebudu vás do ničeho lámat, nebudu vás hodnotit, a ani se nebudeme pitvat v minulosti. Neposkytuji psychologické poradenství, avšak koučování může být vhodná forma toho, jak na terapie navázat.

Chcete získat vyšší sebevědomí?

Chcete zlepšit vaši komunikaci nebo vztahy?

Chcete být úspěšní v práci?

Chcete rozvíjet svůj potenciál v nějaké konkrétní oblasti?

Chcete učinit nějaké rozhodnutí?

Chcete nastartovat svoji kariéru?

Chcete se naučit nějakou dovednost?

Chcete rozvinout svůj business?

Chcete realizovat změnu?

Chcete podpořit svoji motivaci?